29-10-09

Back-ups maken en bestanden terugzetten in Windows 7.

Hier vindt u antwoorden op enkele veelgestelde vragen over het maken van back-ups en het terugzetten van bestanden.

Inhoud weergevenInhoud verbergen Welke hulpprogramma's voor back-ups biedt Windows?

In Windows bevat de volgende hulpprogramma's voor back-ups:

Hulpprogramma

Beschrijving

Back-up van bestanden

Met Windows Back-up kan iedere gebruiker van de computer kopieën maken van gegevensbestanden. U kunt het aan Windows overlaten om de items te kiezen waarvan een back-up wordt gemaakt, of u kunt afzonderlijke mappen, bibliotheken en stations selecteren voor de back-up. Standaard worden de back-ups volgens een regelmatig schema gemaakt. U kunt het schema wijzigen en u kunt op elk gewenst moment handmatig een back-up maken. Wanneer Windows Back-up is geïnstalleerd, wordt door Windows bijgehouden welke bestanden en mappen nieuw of gewijzigd zijn, en deze worden vervolgens toegevoegd aan de back-up. Zie Back-ups van bestanden maken voor informatie over het instellen van back-ups van bestanden.

Back-up van systeemkopieën

Met Windows Back-up kunt u een systeemkopie maken. Dit is een exacte kopie van een station. Een systeemkopie omvat Windows en de systeeminstellingen, programma's en bestanden. Met een systeemkopie kunt u de inhoud van de computer terugzetten als de harde schijf of de computer niet meer functioneert. Wanneer u een systeemkopie terugzet op de computer, is er sprake van een volledig herstel; u kunt geen afzonderlijke items terugzetten en alle huidige programma's, systeeminstellingen en bestanden worden vervangen. Hoewel in dit type back-up uw persoonlijke bestanden zijn opgenomen, adviseren we u om regelmatig een back-up van uw bestanden te maken met Windows Back-up, zodat u desgewenst afzonderlijke bestanden en mappen kunt herstellen. Wanneer u het schema voor de back-ups van bestanden instelt, kunt u kiezen of u ook een systeemkopie wilt maken. Deze systeemkopie omvat alleen de stations die vereist zijn voor het uitvoeren van Windows. U kunt een systeemkopie handmatig maken als u aanvullende gegevensstations in de back-up wilt opnemen.

Vorige versies

Vorige versies zijn kopieën van bestanden en mappen die door Windows automatisch worden opgeslagen als onderdeel van de systeembeveiliging. U kunt vorige versies gebruiken om bestanden of mappen terug te zetten die u per ongeluk hebt gewijzigd of verwijderd of die zijn beschadigd. Afhankelijk van het type bestand of map kunt u een vorige versie openen, opslaan op een andere locatie of terugzetten. Vorige versies kunnen nuttig zijn, maar u moet ze niet beschouwen als een back-up, omdat de bestanden worden vervangen door nieuwe versies die niet meer beschikbaar zijn als de schijf defect raakt. Zie Vorige versies van bestanden: veelgestelde vragen voor meer informatie.

Systeemherstel

Systeemherstel stelt u in staat om de systeembestanden van uw computer te herstellen in de staat waarin deze op een eerder tijdstip zijn opgeslagen. U kunt op deze manier systeemwijzigingen ongedaan maken, zonder dat dit van invloed is op uw persoonlijke bestanden, zoals e-mailberichten, documenten of foto's. Systeemherstel maakt met behulp van een functie voor systeembeveiliging regelmatig herstelpunten aan die op uw computer worden opgeslagen. Deze herstelpunten bevatten informatie over registerinstellingen en andere systeeminformatie die door Windows wordt gebruikt. U kunt daarnaast ook handmatig herstelpunten aanmaken. Zie Wat is Systeemherstel? voor meer informatie over systeemherstel.

Inhoud weergevenInhoud verbergen Hoeveel opslagruimte heb ik nodig om back-ups van bestanden te maken?

Dat hangt af van de grootte van de bestanden waarvan u een back-up wilt maken. Wij adviseren om back-ups op te slaan op een externe harde schijf van ten minste 200 GB. In Windows Back-up wordt bijgehouden welke bestanden zijn toegevoegd of gewijzigd sinds de laatste back-up, en vervolgens wordt de bestaande back-up bijgewerkt zodat schijfruimte wordt bespaard. Ga als volgt te werk om de schijfruimte te beheren die voor de back-ups wordt gebruikt:

Backup

 1. Start, onderhoud, backup

 2. Klik op Ruimte beheren. Beheerdersmachtiging vereistTyp het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.

  Opmerking

  • Als u Back-up nog niet hebt geïnstalleerd, is Ruimte beheren niet zichtbaar.

 3. Als u oudere back-ups van bestanden wilt verwijderen, klikt u onder Back-up van gegevensbestanden op Back-ups weergeven.

  Vervolgens kunt u de back-ups van bestanden selecteren die u wilt verwijderen, zodat er ruimte vrij komt op de schijf. Wanneer u een item uit de lijst verwijdert, heeft dit geen invloed op andere back-ups. Als u denkt dat u voor een bepaalde periode geen versie van uw bestanden hoeft te bewaren, kunt u de desbetreffende back-up verwijderen. Wij adviseren u om altijd de meest recente back-up te behouden.

 4. U kunt de hoeveelheid ruimte die voor de back-up van systeemkopieën wordt gebruikt, wijzigen door onder Systeemkopie te klikken op Instellingen wijzigen.

  U kunt kiezen of u wilt dat Windows ook back-ups van oudere systeemkopieën opslaat of dat alleen de meest recente systeemkopie wordt bewaard.

Inhoud weergevenInhoud verbergen  Hoe kan ik de inhoud van mijn back-up zien?

U kunt de inhoud van uw back-up weergeven door de wizard Bestanden terugzetten te openen.

 1. Klik hier om Back-up maken en terugzetten te openen.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik op Mijn bestanden terugzetten om uw bestanden weer te geven.

  • Klik op Bestanden van alle gebruikers herstellen om de bestanden van alle gebruikers weer te geven. Beheerdersmachtiging vereistTyp het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de inhoud van de back-up wilt zien, klikt u op Zoeken naar nbestanden of Zoeken naar nmappen.

   Wanneer u naar mappen zoekt, kunt u niet de afzonderlijke bestanden in een map zien. Als u afzonderlijke bestanden wilt zien, gebruikt u de optie Zoeken naar nbestanden.

  • Als u in de inhoud van de back-up wilt zoeken, klikt u op Zoeken, typt u de bestandsnaam of een deel van de naam, en klikt u op Zoeken.

Inhoud weergevenInhoud verbergen Hoe zet ik bestanden terug?

U kunt bestanden terugzetten met de wizard Bestanden terugzetten. U kunt afzonderlijke bestanden, meerdere bestanden of alle bestanden in een back-up terugzetten. U kunt ook alleen uw bestanden terugzetten of de bestanden van alle gebruikers van de computer. Zie Bestanden terugzetten vanaf een back-up voor informatie over het terugzetten van bestanden.

Inhoud weergevenInhoud verbergen Kan ik bestanden terugzetten die ik per ongeluk heb verwijderd?

Ja. U kunt twee dingen proberen om uw bestanden te herstellen:

 • Als u een back-up hebt waarin het bestand is opgenomen, kunt u het bestand terugzetten vanaf de back-up. Zie Bestanden terugzetten vanaf een back-up voor meer informatie.

 • Als u geen back-up hebt met het bestand, kunt u misschien een eerdere versie van het bestand herstellen. Met de herstelpunten van Windows worden automatisch kopieën opgeslagen van gewijzigde bestanden (met inbegrip van de bestanden die zijn verwijderd). Deze bestanden worden vorige versies genoemd. Zie Zoekgeraakte of verwijderde bestanden terugzetten voor informatie over het gebruik van vorige versies om een bestand te herstellen.

Inhoud weergevenInhoud verbergen Hoe krijg ik mijn bestanden terug als mijn computer niet meer werkt?

Dat hangt af van het soort back-ups dat u hebt gemaakt en welke bestanden u wilt terugzetten.

 • Als u een systeemkopie hebt, kunt u Windows, uw programma's en uw bestanden terugzetten. Zie Een systeemkopie terugzetten op de computer voor instructies over het terugzetten van een back-up van de systeemkopie op de computer.

 • Als u een back-up van bestanden hebt, kunt u uw bestanden terugzetten op een andere computer of uw computer laten repareren en vervolgens uw bestanden hierop terugzetten. Zie Bestanden terugzetten vanaf een back-up voor instructies over het terugzetten van bestanden.

17:14 Gepost door Webmaster in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: windows 7, functies, backup |  Facebook |