17-12-09

Werken met het navigatievenster, map Bibliotheek Windows 7.

Werken met het navigatievenster

Met het navigatievenster (het linkerdeelvenster) kunt u naar bestanden en mappen zoeken. Ook kunt u items rechtstreeks naar een doel in het navigatievenster verplaatsen of kopiëren.

Als het navigatievenster niet aan de linkerkant van een open venster wordt weergegeven, klikt u op Organiseren, wijst u Indeling aan en klikt u vervolgens op Navigatievenster om het weer te geven.

Het navigatievenster

Navigatievenster

Alles verbergen

Naar bestanden zoeken in bibliotheken

In bibliotheken kunt u mappen openen die op verschillende locaties zijn opgeslagen, zoals uw computer of een externe harde schijf. Zie Werken met bibliotheken voor meer informatie.

Het navigatievenster biedt de eenvoudigste plaats om bibliotheken te openen. Klik op een bibliotheek om deze te openen. Alle items in de mappen die in de bibliotheek zijn opgenomen, worden weergegeven in de bestandslijst.

Hierna worden enkele andere bewerkingen besproken die u in het navigatievenster voor bibliotheken kunt uitvoeren:

 • Als u een nieuwe bibliotheek wilt maken, klikt u met de rechtermuisknop op Bibliotheken, wijst u Nieuw aan en klikt u vervolgens op Bibliotheek.
 • Als u bestanden uit de bestandslijst naar de standaardlocatie voor opslaan van een bibliotheek wilt kopiëren of verplaatsen, sleept u de bestanden naar de bibliotheek in het navigatievenster. Als de bestanden op dezelfde harde schijf zijn opgeslagen als de standaardlocatie voor opslaan van de bibliotheek, worden ze verplaatst. Als ze op een andere harde schijf zijn opgeslagen, worden ze gekopieerd.
 • Als u de naam van een bibliotheek wilt wijzigen, klikt u erop met de rechtermuisknop, klikt u op Naam wijzigen, typt u de nieuwe naam en drukt u vervolgens op Enter.
 • Als u de mappen wilt weergeven die in de bibliotheek zijn opgenomen, dubbelklikt u op de naam van de bibliotheek om deze uit te vouwen. De mappen worden onder de bibliotheek weergegeven.
 • Als u een map uit een bibliotheek wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op de map die u wilt verwijderen en klikt u vervolgens op Locatie verwijderen uit bibliotheek. Hiermee verwijdert u de bestanden alleen uit de bibliotheek. De map wordt niet uit de oorspronkelijke locatie verwijderd.
 • Als u een bibliotheek wilt verbergen, klikt u met de rechtermuisknop op de bibliotheek en klikt u vervolgens op Niet in navigatievenster weergeven. Dit is een goede oplossing als het navigatievenster te vol raakt maar u de bibliotheek niet wilt verwijderen.
 • Als u een verborgen bibliotheek wilt weergeven, klikt u op Bibliotheken, klikt u met de rechtermuisknop op de bibliotheek en klikt u vervolgens op In navigatievenster weergeven.

Door de map Computer bladeren om naar bestanden te zoeken

U kunt niet alleen met bibliotheken naar bestanden zoeken. U kunt ook op de klassieke manier door uw mappen en stations bladeren door Computer uit te vouwen in het navigatievenster.

De uitgevouwen map Computer

uitgevouwen map

Hierna volgen enkele mogelijke bewerkingen die u kunt uitvoeren als u door bestanden bladert:

 • Als u items uit de bestandslijst naar het navigatievenster wilt kopiëren of verplaatsen, sleept u de items naar de gewenste map in het navigatievenster. Als een item op dezelfde harde schijf is opgeslagen als de map, wordt het verplaatst. Als het op een andere harde schijf is opgeslagen, wordt het gekopieerd.
 • Als u de harde schijven en andere opslagapparaten wilt weergeven die op de computer zijn aangesloten, klikt u op Computer.
 • Als u een nieuwe map wilt maken, klikt u met de rechtermuisknop op de map waarin u de nieuwe map wilt maken, wijst u Nieuw aan en klikt u vervolgens op Map.
 • Als u uw opgeslagen zoekopdrachten wilt weergeven, dubbelklikt u op Computer, dubbelklikt u op de primaire harde schijf, dubbelklikt u op Gebruikers, dubbelklikt u op uw gebruikersnaam en dubbelklikt u vervolgens op Zoekopdrachten.

Uw lijst met favorieten aanpassen

Als u een map, opgeslagen zoekopdracht, een bibliotheek of zelfs een station als favoriet wilt toevoegen, sleept u het gewenste item naar het gedeelte Favorieten in het navigatievenster.

De lijst Favorieten in het navigatievenster

lijst favorieten

Hierna worden enkele andere manieren beschreven waarop u de lijst met favorieten kunt aanpassen:

 • Als u de volgorde van de favorieten wilt wijzigen, sleept u een favoriet naar een andere positie in de lijst.
 • Als u de standaardlijst met favorieten in het navigatievenster wilt herstellen, klikt u met de rechtermuisknop op Favorieten en klikt u vervolgens op Favoriete koppelingen terugzetten.
 • Als u de map wilt weergeven waarin de favorieten worden opgeslagen, klikt u op Favorieten in het navigatievenster. Favorieten worden opgeslagen als snelkoppelingen.
 • Als u een favoriet wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op de favoriet en klikt u vervolgens op Verwijderen. Hiermee verwijdert u de favoriet uit het navigatievenster. De bestanden of mappen waarnaar de snelkoppeling verwijst, worden niet verwijderd.

 

Tip

U kunt websites toevoegen aan uw Windows-favorieten door het pictogram in de adresbalk van uw webbrowser direct te slepen naar het gedeelte Favorieten in het navigatiedeelvenster van Windows.

De instellingen voor het navigatievenster wijzigen

 • 1. Klik in een open venster op Organiseren en klik vervolgens op Map- en zoekopties.
 • 2. Klik in het dialoogvenster Mapopties op het tabblad Algemeen en voer vervolgens een of beide van de volgende handelingen uit:
 • Als u alle mappen op de computer in het navigatievenster wilt weergeven, inclusief uw persoonlijke map, schakelt u het selectievakje Alle mappen weergeven in en klikt u vervolgens op OK.
 • Als u wilt dat het navigatievenster automatisch wordt uitgevouwen naar de map die is geselecteerd in het mapvenster, schakelt u het selectievakje Automatisch uitvouwen tot huidige map in en klikt u vervolgens op OK.

 

Tip

U kunt het navigatiedeelvenster snel uitbreiden naar de huidige locatie waarnaar u navigeert door te drukken op Ctrl+Shift+E.

 Bron : Microsoft

11:51 Gepost door Webmaster in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: windows 7, bibliotheken, navigatievenster |  Facebook |

29-10-09

Werken met bibliotheken in Windows 7.

In eerdere versies van Windows ordende u bestanden in verschillende mappen en submappen om ze te beheren. In deze versie van Windows kunt u ook bibliotheken gebruiken om bestanden te ordenen en te openen, ongeacht waar ze zijn opgeslagen.

Het navigatievenster met de bibliotheek Afbeeldingen en drie daarin opgenomen mappen

In een bibliotheek worden bestanden uit verschillende locaties verzameld en als één set weergegeven. Hierbij worden de bestanden niet uit de oorspronkelijke locaties verplaatst.

Hierna worden enkele mogelijkheden besproken die bibliotheken bieden:

 • Een nieuwe bibliotheek maken. Er zijn vier standaardbibliotheken (Documenten, Muziek, Afbeeldingen en Video's). U kunt echter ook nieuwe bibliotheken maken voor andere verzamelingen. Zie Een nieuwe bibliotheek maken voor meer informatie.
 • Items ordenen op map, datum of andere eigenschappen. U kunt items in een bibliotheek op verschillende manieren ordenen met het menu Sorteren op. Dit menu is opgenomen in het bibliotheekvenster dat in open bibliotheken boven de bestandslijst wordt weergegeven. U kunt de bibliotheek Muziek bijvoorbeeld op artiest ordenen als u snel een nummer van een bepaalde artiest wilt vinden.
 • Een map opnemen of verwijderen. Inhoud in bibliotheken wordt verzameld uit opgenomen mappen, ofwel bibliotheeklocaties. Zie Mappen in een bibliotheek opnemen voor meer informatie.
 • De standaardlocatie voor het opslaan van bestanden wijzigen. Met de standaardlocatie voor het opslaan van bestanden bepaalt u waar een item wordt opgeslagen als het wordt gekopieerd of verplaatst naar of wordt opgeslagen in de bibliotheek. Zie Een bibliotheek aanpassen voor meer informatie.

Bibliotheken

Zie Bibliotheken: veelgestelde vragen voor meer informatie over bibliotheken.

Een nieuwe bibliotheek maken

Met bibliotheken kunt u bestanden weergeven en ordenen die op verschillende locaties zijn opgeslagen. Er zijn vier standaardbibliotheken (Documenten, Muziek, Afbeeldingen en Video's). U kunt echter ook nieuwe bibliotheken maken voor andere verzamelingen.

Zie Bibliotheken: veelgestelde vragen voor meer informatie over bibliotheken.

Een nieuwe bibliotheek maken

1.      Klik op de knop Start , klik op uw gebruikersnaam (hiermee opent u uw persoonlijke map) en klik vervolgens in het linkerdeelvenster op Bibliotheken.

2.      Klik in Bibliotheken op Nieuwe bibliotheek op de werkbalk.

3.      Typ een naam voor de bibliotheek en druk vervolgens op Enter.

Als u bestanden naar een bibliotheek wilt kopiëren of verplaatsen of bestanden in de bibliotheek wilt opslaan, moet u eerst een map in de bibliotheek opnemen om op te geven waar bestanden moeten worden opgeslagen. Deze map wordt automatisch ingesteld als de standaardlocatie voor opslaan voor de bibliotheek. Zie Mappen in een bibliotheek opnemen en Een bibliotheek aanpassen voor informatie over het opnemen van mappen en het instellen van de standaardlocatie voor opslaan.

Mappen in een bibliotheek opnemen

In een bibliotheek wordt inhoud uit verschillende mappen verzameld. U kunt mappen uit verschillende locaties in dezelfde bibliotheek opnemen en de mappen in die mappen vervolgens als één verzameling weergeven en ordenen. Als u bijvoorbeeld bepaalde afbeeldingen op een externe harde schijf hebt opgeslagen, kunt u een map van die harde schijf opnemen in uw bibliotheek Afbeeldingen. U hebt dan in de bibliotheek Afbeeldingen toegang tot de bestanden in die map wanneer de harde schijf is aangesloten op uw computer.

Het navigatievenster met de bibliotheek Afbeeldingen en drie daarin opgenomen mappen

Zie Bibliotheken: veelgestelde vragen voor meer informatie over de typen mappen die u in een bibliotheek kunt opnemen.

 Een map op uw computer in een bibliotheek opnemen

1.      Klik op de knop Start en klik vervolgens op uw gebruikersnaam.

 Een map van een externe harde schijf in een bibliotheek opnemen

Zorg dat de externe harde schijf op uw computer is aangesloten en controleer of het apparaat door de computer wordt herkend. (Zie Apparaten installeren, weergeven en beheren voor meer informatie.)

 Een netwerkmap opnemen in een bibliotheek

U kunt een netwerkmap alleen aan een bibliotheek toevoegen als de map is toegevoegd aan de index of offline beschikbaar is gemaakt. Zie Bibliotheken: veelgestelde vragen voor meer informatie over het offline beschikbaar maken van netwerkmappen.

 Een map uit een bibliotheek verwijderen

Als u een bepaalde map niet langer in een bibliotheek wilt volgen, kunt u de map uit de bibliotheek verwijderen. Als u een map uit een bibliotheek verwijdert, worden de map en de inhoud ervan niet verwijderd uit de oorspronkelijke locatie.

 

1.      Klik op de taakbalk op de knop Windows Verkenner .

2.      Klik in het navigatievenster (het linkerdeelvenster) op de bibliotheek waaruit u mappen wilt verwijderen.

3.      Klik in het bibliotheekvenster (boven de lijst met bestanden) naast Inclusief op Locaties.

4.      Klik in het dialoogvenster dat verschijnt op de map die u wilt verwijderen, klik op Verwijderen en klik vervolgens op OK.

1.      Klik op de taakbalk op de knop Windows Verkenner .

2.      Ga op een van de volgende manieren te werk:

o    Klik in het navigatievenster (het linkerdeelvenster) op Computer en ga vervolgens naar de netwerkmap die u wilt opnemen.

o    Klik op het pictogram links van de adresbalk, typ het gewenste pad in het netwerk, druk op Enter en ga vervolgens naar de map die u wilt opnemen.

3.      Klik met de rechtermuisknop op de map, wijs In bibliotheek opnemen aan en klik vervolgens op een bibliotheek.

Opmerking

o    Als de optie In bibliotheek opnemen niet wordt weergegeven, is de netwerkmap niet geïndexeerd en niet offline beschikbaar.

1.      Klik op de taakbalk op de knop Windows Verkenner .

2.      Klik in het navigatievenster (het linkerdeelvenster) op Computer en ga vervolgens naar de gewenste map op de externe harde schijf.

3.      Klik met de rechtermuisknop op de map, wijs In bibliotheek opnemen aan en klik vervolgens op een bibliotheek.

Opmerking

o    Mappen op verwisselbare media (zoals cd's en dvd's) en op bepaalde USB-flashstations kunt u niet in een bibliotheek opnemen.

2.      Klik met de rechtermuisknop op de map die u wilt opnemen, wijs In bibliotheek opnemen aan en klik vervolgens op een bibliotheek.

16:59 Gepost door Webmaster in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) | Tags: windows 7, bibliotheken, functies |  Facebook |