29-10-09

Windows DVD branden in Windows 7.

Een dvd-videoschijf branden met Windows DVD Maker

 

Windows DVD Maker is een functie waarmee u dvd's kunt maken die u in een gewone dvd-speler kunt afspelen om ze op een computer of op tv te bekijken. De snelste manier om een dvd te maken is foto's en video's in Windows DVD Maker toe te voegen en vervolgens uw dvd te branden. U kunt de stijl en tekst van het dvd-menu aanpassen voordat u de dvd brandt.

Deze functie vind u via startmenu, Windows Dvd branden.

Afbeelding van een dvd-speler die op een tv is aangeslotenDvd's op tv afspelen

1. Video's en foto's toevoegen en indelen

Wanneer u een dvd maakt, moet u eerst uw video's en foto's toevoegen. (Als u foto's toevoegt, worden deze als een diavoorstelling op uw dvd afgespeeld.) U kunt uw video's en diavoorstelling in Windows DVD Maker indelen om de volgorde ervan op de uiteindelijke dvd te wijzigen. Daarna kunt u een voorbeeld bekijken van uw dvd, uw dvd aanpassen of starten om deze te branden.

Afbeelding van video's en afbeeldingen die zijn toegevoegd in Windows DVD MakerVideo's en foto's die zijn toegevoegd in Windows DVD Maker

Inhoud weergevenInhoud verbergen Items toevoegen aan en rangschikken op een dvd

 1. Klik hier om Windows DVD Maker te openen

  U kunt Windows DVD Maker ook starten door een lege opneembare of beschrijfbare dvd in uw dvd-brander te plaatsen en vervolgens te klikken op Een dvd-videoschijf branden met Windows DVD Maker in het dialoogvenster Automatisch afspelen dat wordt geopend.

 2. Klik op de pagina Sla uw digitale herinneringen op dvd op op Foto's en video's selecteren.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit op de pagina Afbeeldingen en video aan de dvd toevoegen:

  • Klik op Items toevoegen. Zoek en selecteer de video's en afbeeldingen die u wilt toevoegen aan de dvd en klik vervolgens op Toevoegen.

   Als u meerdere foto's of video's wilt selecteren, houdt u CTRL ingedrukt en klikt u vervolgens op elke foto of video die u wilt toevoegen.

  • Klik op Bestand en vervolgens op Projectbestand openen. Zoek de map die een Windows DVD Maker-projectbestand bevat waarmee u uw dvd wilt maken, klik op het projectbestand en klik vervolgens op Openen. Zie Werken met projecten voor meer informatie over Windows DVD Maker-projectbestanden.

   Als u meer foto's, video's of muziek aan uw dvd wilt toevoegen, opent u een Windows DVD Maker-projectbestand, klikt u op Items toevoegen en klikt u vervolgens op de andere foto's en videobestanden die u wilt toevoegen.

 4. Als u de volgorde van uw video's en diavoorstelling wilt wijzigen, klikt u op de video of diavoorstelling die u wilt verplaatsen en klikt u vervolgens op Omhoog Afbeelding van de knop Omhoog of Omlaag Afbeelding van de knop Omlaag. U kunt items ook verplaatsen door ze omhoog of omlaag te slepen in de lijst.

 5. Als u een video of diavoorstelling van de dvd wilt verwijderen, selecteert u het betreffende item en klikt u op Items verwijderen.

 6. (Optioneel) Als u foto's in een diavoorstelling wilt toevoegen, verwijderen of rangschikken, dubbelklikt u op de diavoorstelling, voert u een of meer van de volgende handelingen uit en klikt u vervolgens op Terug naar video's om terug te gaan naar de lijst met video's op uw dvd:

  • Klik op Items toevoegen. Zoek en selecteer de en afbeeldingen die u wilt toevoegen aan de diavoorstelling en klik vervolgens op Toevoegen.

   Als u meerdere foto's wilt selecteren, houdt u CTRL ingedrukt en klikt u vervolgens op elke foto die u wilt toevoegen.

  • Als u een foto uit de diavoorstelling wilt verwijderen, selecteert u de foto en klikt u op Items verwijderen.

  • Als u de volgorde van de foto's in de diavoorstelling wilt wijzigen, klikt u op de foto die u wilt verplaatsen en klikt u vervolgens op Omhoog Afbeelding van de knop Omhoog of Omlaag Afbeelding van de knop Omlaag. U kunt foto's ook verplaatsen door ze omhoog of omlaag te slepen in de lijst.

 7. Als u meer dan één dvd-brander hebt, selecteert u op de pagina Afbeeldingen en video aan de dvd toevoegen de dvd-brander die u wilt gebruiken in de lijst Dvd-brander.

 8. Klik op het vak Titel van dvd, typ een titel die op uw uiteindelijke dvd wordt weergegeven en klik vervolgens op Volgende.

 9. Afhankelijk van wat u wilt doen, voert u op de pagina Gereed voor branden van dvd een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een voorbeeld van uw dvd wilt bekijken, klikt u op Voorbeeld. Ga naar de volgende procedure voor meer informatie over het weergeven van een voorbeeld van uw dvd.

  • Als u uw dvd meteen wilt branden, klikt u op Branden. Zie het laatste gedeelte op deze pagina voor meer informatie over het branden van uw dvd.

  • Als u uw dvd wilt aanpassen voordat u deze gaat branden, moet u eerst de stijlen en tekst van het dvd-menu aanpassen. Zie het volgende gedeelte op deze pagina voor informatie over het aanpassen van uw dvd-menu in Windows DVD Maker.

  Opmerking

  • Als u verschillende opties wilt instellen voor uw dvd, klikt u op Opties op de pagina Afbeeldingen en video aan de dvd toevoegen en geeft u vervolgens de opties op die u wilt gebruiken. Zie Instellingen voor dvd-video wijzigen in Windows DVD Maker voor informatie over de verschillende opties die u kunt opgeven wanneer u een dvd brandt.

Inhoud weergevenInhoud verbergen Een voorbeeld weergeven van uw dvd

  Als u een voorbeeld van uw dvd weergeeft, kunt u de foto's en video's op de dvd bekijken. Zo kunt u bepalen of u wijzigingen in de dvd wilt aanbrengen voordat u deze gaat branden.

 1. Klik op Voorbeeld op de pagina Gereed voor branden van dvd.

 2. Als u het dvd-voorbeeld wilt afspelen, klikt u op Afspelen in het voorbeeldvenster.

 3. Als u het afspelen wilt besturen, klikt u afhankelijk van wat u wilt doen op Onderbreken Afbeelding van de knop Pauze, Afspelen Afbeelding van de knop Afspelen, Terug naar het vorige hoofdstuk Afbeelding van de knop Terug naar het vorige hoofdstuk of Vooruit naar het volgende hoofdstuk Afbeelding van de knop Vooruit naar het volgende hoofdstuk.

 4. Klik op Menu om het dvd-menu weer te geven. Klik op de pijl Omhoog, Omlaag, Rechts of Links om in die richting te verplaatsen in het voorbeeld van het dvd-menu. Klik vervolgens op de knop Enter om de geselecteerde menu-optie af te spelen. Klik op OK wanneer u klaar bent met het bekijken van het dvd-voorbeeld.

2. (Optioneel) Uw dvd aanpassen

Met Windows DVD Maker kunt u het dvd-menu en de menutekst aanpassen aan uw eigen persoonlijke voorkeuren. Zo kunt u de stijl, de tekst en de knoppen van het dvd-menu wijzigen. Als u foto's aan uw dvd hebt toegevoegd, kunt u bovendien aanpassen hoe deze als een diavoorstelling op uw dvd worden afgespeeld. Ook kunt u muziek toevoegen.

Inhoud weergevenInhoud verbergen De menutekst voor de dvd wijzigen

 1. Als u de tekst van het dvd-menu wilt aanpassen, klikt u op Menutekst op de pagina Gereed voor branden van dvd en voert u een of meer van de volgende handelingen uit:

  • Klik in het vak Lettertype en selecteer het lettertype voor de menutekst.

  • Klik op de knoppen Tekstkleur Afbeelding van de knop Tekstkleur, Vet Afbeelding van de knop Vet of Cursief Afbeelding van de knop Cursief om de tekstkleur en de opmaak te selecteren.

  • Typ de gewenste titel voor de dvd in het vak Titel van dvd.

  • Typ in het vak Knop voor afspelen een label voor de knop waarop men kan klikken om uw dvd af te spelen.

  • Typ in het vak Knop voor scènes een label voor de knop waarop men kan klikken om de verschillende scènes op de dvd te bekijken.

  • Typ in het vak Knop voor commentaar een label voor de knop waarop men kan klikken om commentaar te bekijken dat u hebt ingevoerd voor de dvd.

  • Typ het commentaar dat u op de dvd wilt weergeven in het vak Notities.

   De knop Notities en de pagina Notities worden alleen op de dvd weergegeven als u gegevens hebt ingevoerd in deze velden.

  Er wordt een statisch voorbeeld van uw wijzigingen weergegeven in het voorbeeldvenster aan de rechterkant van het scherm.

 2. Klik op Voorbeeld als u een voorbeeld wilt weergeven van het dvd-menu. Klik op OK wanneer u klaar bent met het bekijken van het dvd-voorbeeld.

 3. Klik op Tekst wijzigen om de tekstwijzigingen op te slaan en terug te keren naar de vorige pagina.

Inhoud weergevenInhoud verbergen De stijl van het dvd-menu aanpassen

 1. Als u de menustijl van uw dvd wilt kiezen, klikt u op een van de dvd-menustijlen aan de rechterkant van de pagina Gereed voor branden van dvd.

 2. Klik op Menu aanpassen en voer een of meer van de volgende handelingen uit:

  • Klik in het vak Lettertype en selecteer een lettertype.

  • Klik op de knoppen Tekstkleur Afbeelding van de knop Tekstkleur, Vet Afbeelding van de knop Vet of Cursief Afbeelding van de knop Cursief om de tekstkleur en de opmaak van uw dvd-menutekst te selecteren.

  • Als u een menustijl selecteert met voorgrond- en achtergrondvideo, klikt u bij het vak Voorgrondvideo op Bladeren, zoekt u de video of foto die op de voorgrond moet worden weergegeven en klikt u op Toevoegen.

  • Als u een foto of video wilt weergeven als achtergrond voor het dvd-hoofdmenu, klikt u bij het vak Achtergrondvideo op Bladeren, zoekt u de video of foto die u op de achtergrond wilt weergeven en klikt u op Toevoegen.

  • Als u muziek wilt afspelen tijdens de weergave van het dvd-menu, klikt u bij het vak Audio voor menu op Bladeren, zoekt u het gewenste audiobestand (zoals een MP3- of WMA-bestand) en klikt u op Toevoegen.

  • Klik in het vak Stijl van knop voor scènes en selecteer de vorm voor de knoppen voor scènes op de dvd.

 3. Klik op Voorbeeld als u een voorbeeld wilt weergeven van het dvd-menu. Klik op OK wanneer u klaar bent met het bekijken van het dvd-voorbeeld.

 4. (Optioneel) Als u de aangepaste instellingen van het dvd-menu wilt opslaan als een nieuwe dvd-menustijl en wilt terugkeren naar de vorige pagina, klikt u op Als nieuwe stijl opslaan. Typ een naam voor de aangepaste menustijl in het vak Naam van stijl en klik op OK.

  U kunt deze aangepaste dvd-menustijl gebruiken voor deze dvd en voor andere dvd's die u maakt met Windows DVD Maker.

 5. Klik op Stijl wijzigen om de wijzigingen die u voor deze dvd hebt aangebracht op te slaan en terug te keren naar de vorige pagina.

Inhoud weergevenInhoud verbergen Instellingen kiezen voor een diavoorstelling op de dvd

 1. Klik op Diavoorstelling op de pagina Gereed voor branden van dvd om de instellingen op te geven voor een diavoorstelling op de dvd.

 2. Voer op de pagina Instellingen voor diavoorstelling wijzigen een of meer van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Muziek toevoegen, zoek de gewenste muziekbestanden (zoals MP3- of WMA-bestanden) en klik vervolgens op Toevoegen.

   Afhankelijk van de lengte en de instellingen voor de diavoorstelling kunt u desgewenst aanvullende muziek toevoegen. Hiervoor voegt u een ander muziekbestand toe.

  • Als u meer dan één audiobestand hebt toegevoegd en de volgorde wilt wijzigen waarin de muziekbestanden worden afgespeeld in de diavoorstelling, klikt u op een audiobestand dat u wilt verplaatsen en klikt u vervolgens op Omhoog of Omlaag.

  • Als u een audiobestand wilt verwijderen uit de lijst, selecteert u het bestand in de lijst Muziek voor diavoorstelling en klikt u op Verwijderen.

  • Als u de diavoorstelling en de muziek even lang wilt laten duren, schakelt u het selectievakje Lengte van diavoorstelling aanpassen aan muziekduur in.

   Bij Tijdsduur van afbeelding wordt aangegeven hoe lang elke foto wordt weergegeven.

  • Als u voor elke foto in de diavoorstelling de duur wilt opgeven, schakelt u het selectievakje Lengte van diavoorstelling aanpassen aan muziekduur uit (indien het is ingeschakeld) en klikt u op de tijd (in seconden) in de lijst Tijdsduur van afbeelding die elke foto moet worden weergegeven.

  • Selecteer in het vak Overgang het type overgang dat u wilt gebruiken tussen afbeeldingen.

  • Klik op Pan- en zoomeffecten voor afbeeldingen gebruiken als u pan- en zoomeffecten wilt toevoegen aan de foto's in uw diavoorstelling.

  • Als u wilt zien hoe de diavoorstelling wordt weergegeven wanneer de dvd wordt afgespeeld, klikt u op Voorbeeld en klikt u vervolgens op de diavoorstelling. Klik op OK wanneer u klaar bent met het bekijken van het voorbeeld.

 3. Klik op Diavoorstelling wijzigen om uw wijzigingen op te slaan en naar de vorige pagina te gaan.

3. Dvd branden

Als u de bestanden hebt toegevoegd en gerangschikt (en uw dvd desgewenst hebt aangepast), bent u gereed om uw dvd te gaan branden.

Inhoud weergevenInhoud verbergen De dvd branden

 1. Klik op Branden als u gereed bent om uw dvd te gaan branden.

  Hoe lang het duurt om uw dvd te branden hangt van een aantal zaken af, zoals de hoeveelheid video die u aan de dvd hebt toegevoegd en de systeembronnen van uw computer, maar ook van uw dvd-brander.

 2. Nadat de dvd is gebrand, kunt u een of meer van de volgende handelingen op de pagina Uw dvd is gereed uitvoeren:

  • Als u nog een exemplaar wilt maken van de huidige dvd, verwijdert u de gebrande dvd uit het station, plaatst u een nieuwe opneembare dvd en klikt u op Nog een kopie van deze dvd maken.

  • Klik op Sluiten als u de pagina wilt sluiten.

16:41 Gepost door Webmaster in Algemeen | Permalink | Commentaren (25) | Tags: windows 7, functies, dvd branden |  Facebook |