29-10-09

ReadyBoost in- of uitschakelen voor een opslagapparaat in Windows 7.

 1. Sluit een flashstation of flashgeheugenkaart aan op uw computer.

 2. Klik in het dialoogvenster Automatisch afspelen bij Algemene opties op Mijn computer versnellen.

 3. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen op het tabblad ReadyBoost en voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:

  • Als u ReadyBoost wilt uitschakelen, klikt u op Dit apparaat niet gebruiken.

  • Als u zo veel mogelijk ruimte op het flashstation of de geheugenkaart voor ReadyBoost wilt gebruiken, klikt u op Dit apparaat toewijzen aan ReadyBoost. De bestanden die al op het apparaat zijn opgeslagen, worden door Windows gehandhaafd, maar de rest van de ruimte wordt gebruikt voor het verhogen van de systeemsnelheid.

  • Als u minder ruimte dan de maximaal beschikbare ruimte op het apparaat voor ReadyBoost wilt gebruiken, klikt u op Dit apparaat gebruiken en geeft u met de schuifregelaar aan hoeveel van de beschikbare ruimte op het apparaat u wilt gebruiken.

 4. Klik op OK.

 5. Afbeelding van het tabblad ReadyBoostGebruik de schuifregelaar om in te stellen hoeveel ruimte u wilt gebruiken om uw systeem sneller te maken.

  Opmerkingen

  • Als Automatisch afspelen niet wordt geopend, is dit wellicht uitgeschakeld. Zie Problemen met Automatisch afspelen oplossen voor meer informatie.

  • ReadyBoot kan uw computer pas effectief sneller laten werken als het flashstation of de geheugenkaart ten minste 1 gigabyte (GB) beschikbare ruimte heeft. Als het station of de kaart niet voldoende ruimte heeft voor ReadyBoost, ziet u een bericht dat u ruimte vrij moet maken. Voor optimale resultaten gebruikt u een flashstation of flashgeheugenkaart met ten minste de dubbele hoeveelheid ruimte als het geheugen (RAM) van uw computer.

Zie Geheugen in uw opslagapparaat gebruiken om uw computer sneller te maken voor meer informatie over de werking van ReadyBoost en de typen flashgeheugenapparaten waarmee het werkt.

Met ReadyBoost kunt u de snelheid van uw computer verbeteren doordat opslagruimte wordt gebruikt op de meeste USB-flashstations en flashgeheugenkaarten, opgelet met een FAT32 partitie waren er problemen, we hebben onze USB Stick geformateerd als een NTFS partitie, draait heel goed. 

17:35 Gepost door Webmaster in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: windows 7, functies, readyboost |  Facebook |

Back-ups maken en bestanden terugzetten in Windows 7.

Hier vindt u antwoorden op enkele veelgestelde vragen over het maken van back-ups en het terugzetten van bestanden.

Inhoud weergevenInhoud verbergen Welke hulpprogramma's voor back-ups biedt Windows?

In Windows bevat de volgende hulpprogramma's voor back-ups:

Hulpprogramma

Beschrijving

Back-up van bestanden

Met Windows Back-up kan iedere gebruiker van de computer kopieën maken van gegevensbestanden. U kunt het aan Windows overlaten om de items te kiezen waarvan een back-up wordt gemaakt, of u kunt afzonderlijke mappen, bibliotheken en stations selecteren voor de back-up. Standaard worden de back-ups volgens een regelmatig schema gemaakt. U kunt het schema wijzigen en u kunt op elk gewenst moment handmatig een back-up maken. Wanneer Windows Back-up is geïnstalleerd, wordt door Windows bijgehouden welke bestanden en mappen nieuw of gewijzigd zijn, en deze worden vervolgens toegevoegd aan de back-up. Zie Back-ups van bestanden maken voor informatie over het instellen van back-ups van bestanden.

Back-up van systeemkopieën

Met Windows Back-up kunt u een systeemkopie maken. Dit is een exacte kopie van een station. Een systeemkopie omvat Windows en de systeeminstellingen, programma's en bestanden. Met een systeemkopie kunt u de inhoud van de computer terugzetten als de harde schijf of de computer niet meer functioneert. Wanneer u een systeemkopie terugzet op de computer, is er sprake van een volledig herstel; u kunt geen afzonderlijke items terugzetten en alle huidige programma's, systeeminstellingen en bestanden worden vervangen. Hoewel in dit type back-up uw persoonlijke bestanden zijn opgenomen, adviseren we u om regelmatig een back-up van uw bestanden te maken met Windows Back-up, zodat u desgewenst afzonderlijke bestanden en mappen kunt herstellen. Wanneer u het schema voor de back-ups van bestanden instelt, kunt u kiezen of u ook een systeemkopie wilt maken. Deze systeemkopie omvat alleen de stations die vereist zijn voor het uitvoeren van Windows. U kunt een systeemkopie handmatig maken als u aanvullende gegevensstations in de back-up wilt opnemen.

Vorige versies

Vorige versies zijn kopieën van bestanden en mappen die door Windows automatisch worden opgeslagen als onderdeel van de systeembeveiliging. U kunt vorige versies gebruiken om bestanden of mappen terug te zetten die u per ongeluk hebt gewijzigd of verwijderd of die zijn beschadigd. Afhankelijk van het type bestand of map kunt u een vorige versie openen, opslaan op een andere locatie of terugzetten. Vorige versies kunnen nuttig zijn, maar u moet ze niet beschouwen als een back-up, omdat de bestanden worden vervangen door nieuwe versies die niet meer beschikbaar zijn als de schijf defect raakt. Zie Vorige versies van bestanden: veelgestelde vragen voor meer informatie.

Systeemherstel

Systeemherstel stelt u in staat om de systeembestanden van uw computer te herstellen in de staat waarin deze op een eerder tijdstip zijn opgeslagen. U kunt op deze manier systeemwijzigingen ongedaan maken, zonder dat dit van invloed is op uw persoonlijke bestanden, zoals e-mailberichten, documenten of foto's. Systeemherstel maakt met behulp van een functie voor systeembeveiliging regelmatig herstelpunten aan die op uw computer worden opgeslagen. Deze herstelpunten bevatten informatie over registerinstellingen en andere systeeminformatie die door Windows wordt gebruikt. U kunt daarnaast ook handmatig herstelpunten aanmaken. Zie Wat is Systeemherstel? voor meer informatie over systeemherstel.

Inhoud weergevenInhoud verbergen Hoeveel opslagruimte heb ik nodig om back-ups van bestanden te maken?

Dat hangt af van de grootte van de bestanden waarvan u een back-up wilt maken. Wij adviseren om back-ups op te slaan op een externe harde schijf van ten minste 200 GB. In Windows Back-up wordt bijgehouden welke bestanden zijn toegevoegd of gewijzigd sinds de laatste back-up, en vervolgens wordt de bestaande back-up bijgewerkt zodat schijfruimte wordt bespaard. Ga als volgt te werk om de schijfruimte te beheren die voor de back-ups wordt gebruikt:

Backup

 1. Start, onderhoud, backup

 2. Klik op Ruimte beheren. Beheerdersmachtiging vereistTyp het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.

  Opmerking

  • Als u Back-up nog niet hebt geïnstalleerd, is Ruimte beheren niet zichtbaar.

 3. Als u oudere back-ups van bestanden wilt verwijderen, klikt u onder Back-up van gegevensbestanden op Back-ups weergeven.

  Vervolgens kunt u de back-ups van bestanden selecteren die u wilt verwijderen, zodat er ruimte vrij komt op de schijf. Wanneer u een item uit de lijst verwijdert, heeft dit geen invloed op andere back-ups. Als u denkt dat u voor een bepaalde periode geen versie van uw bestanden hoeft te bewaren, kunt u de desbetreffende back-up verwijderen. Wij adviseren u om altijd de meest recente back-up te behouden.

 4. U kunt de hoeveelheid ruimte die voor de back-up van systeemkopieën wordt gebruikt, wijzigen door onder Systeemkopie te klikken op Instellingen wijzigen.

  U kunt kiezen of u wilt dat Windows ook back-ups van oudere systeemkopieën opslaat of dat alleen de meest recente systeemkopie wordt bewaard.

Inhoud weergevenInhoud verbergen  Hoe kan ik de inhoud van mijn back-up zien?

U kunt de inhoud van uw back-up weergeven door de wizard Bestanden terugzetten te openen.

 1. Klik hier om Back-up maken en terugzetten te openen.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik op Mijn bestanden terugzetten om uw bestanden weer te geven.

  • Klik op Bestanden van alle gebruikers herstellen om de bestanden van alle gebruikers weer te geven. Beheerdersmachtiging vereistTyp het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de inhoud van de back-up wilt zien, klikt u op Zoeken naar nbestanden of Zoeken naar nmappen.

   Wanneer u naar mappen zoekt, kunt u niet de afzonderlijke bestanden in een map zien. Als u afzonderlijke bestanden wilt zien, gebruikt u de optie Zoeken naar nbestanden.

  • Als u in de inhoud van de back-up wilt zoeken, klikt u op Zoeken, typt u de bestandsnaam of een deel van de naam, en klikt u op Zoeken.

Inhoud weergevenInhoud verbergen Hoe zet ik bestanden terug?

U kunt bestanden terugzetten met de wizard Bestanden terugzetten. U kunt afzonderlijke bestanden, meerdere bestanden of alle bestanden in een back-up terugzetten. U kunt ook alleen uw bestanden terugzetten of de bestanden van alle gebruikers van de computer. Zie Bestanden terugzetten vanaf een back-up voor informatie over het terugzetten van bestanden.

Inhoud weergevenInhoud verbergen Kan ik bestanden terugzetten die ik per ongeluk heb verwijderd?

Ja. U kunt twee dingen proberen om uw bestanden te herstellen:

 • Als u een back-up hebt waarin het bestand is opgenomen, kunt u het bestand terugzetten vanaf de back-up. Zie Bestanden terugzetten vanaf een back-up voor meer informatie.

 • Als u geen back-up hebt met het bestand, kunt u misschien een eerdere versie van het bestand herstellen. Met de herstelpunten van Windows worden automatisch kopieën opgeslagen van gewijzigde bestanden (met inbegrip van de bestanden die zijn verwijderd). Deze bestanden worden vorige versies genoemd. Zie Zoekgeraakte of verwijderde bestanden terugzetten voor informatie over het gebruik van vorige versies om een bestand te herstellen.

Inhoud weergevenInhoud verbergen Hoe krijg ik mijn bestanden terug als mijn computer niet meer werkt?

Dat hangt af van het soort back-ups dat u hebt gemaakt en welke bestanden u wilt terugzetten.

 • Als u een systeemkopie hebt, kunt u Windows, uw programma's en uw bestanden terugzetten. Zie Een systeemkopie terugzetten op de computer voor instructies over het terugzetten van een back-up van de systeemkopie op de computer.

 • Als u een back-up van bestanden hebt, kunt u uw bestanden terugzetten op een andere computer of uw computer laten repareren en vervolgens uw bestanden hierop terugzetten. Zie Bestanden terugzetten vanaf een back-up voor instructies over het terugzetten van bestanden.

17:14 Gepost door Webmaster in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: windows 7, functies, backup |  Facebook |

Werken met bibliotheken in Windows 7.

In eerdere versies van Windows ordende u bestanden in verschillende mappen en submappen om ze te beheren. In deze versie van Windows kunt u ook bibliotheken gebruiken om bestanden te ordenen en te openen, ongeacht waar ze zijn opgeslagen.

Het navigatievenster met de bibliotheek Afbeeldingen en drie daarin opgenomen mappen

In een bibliotheek worden bestanden uit verschillende locaties verzameld en als één set weergegeven. Hierbij worden de bestanden niet uit de oorspronkelijke locaties verplaatst.

Hierna worden enkele mogelijkheden besproken die bibliotheken bieden:

 • Een nieuwe bibliotheek maken. Er zijn vier standaardbibliotheken (Documenten, Muziek, Afbeeldingen en Video's). U kunt echter ook nieuwe bibliotheken maken voor andere verzamelingen. Zie Een nieuwe bibliotheek maken voor meer informatie.
 • Items ordenen op map, datum of andere eigenschappen. U kunt items in een bibliotheek op verschillende manieren ordenen met het menu Sorteren op. Dit menu is opgenomen in het bibliotheekvenster dat in open bibliotheken boven de bestandslijst wordt weergegeven. U kunt de bibliotheek Muziek bijvoorbeeld op artiest ordenen als u snel een nummer van een bepaalde artiest wilt vinden.
 • Een map opnemen of verwijderen. Inhoud in bibliotheken wordt verzameld uit opgenomen mappen, ofwel bibliotheeklocaties. Zie Mappen in een bibliotheek opnemen voor meer informatie.
 • De standaardlocatie voor het opslaan van bestanden wijzigen. Met de standaardlocatie voor het opslaan van bestanden bepaalt u waar een item wordt opgeslagen als het wordt gekopieerd of verplaatst naar of wordt opgeslagen in de bibliotheek. Zie Een bibliotheek aanpassen voor meer informatie.

Bibliotheken

Zie Bibliotheken: veelgestelde vragen voor meer informatie over bibliotheken.

Een nieuwe bibliotheek maken

Met bibliotheken kunt u bestanden weergeven en ordenen die op verschillende locaties zijn opgeslagen. Er zijn vier standaardbibliotheken (Documenten, Muziek, Afbeeldingen en Video's). U kunt echter ook nieuwe bibliotheken maken voor andere verzamelingen.

Zie Bibliotheken: veelgestelde vragen voor meer informatie over bibliotheken.

Een nieuwe bibliotheek maken

1.      Klik op de knop Start , klik op uw gebruikersnaam (hiermee opent u uw persoonlijke map) en klik vervolgens in het linkerdeelvenster op Bibliotheken.

2.      Klik in Bibliotheken op Nieuwe bibliotheek op de werkbalk.

3.      Typ een naam voor de bibliotheek en druk vervolgens op Enter.

Als u bestanden naar een bibliotheek wilt kopiëren of verplaatsen of bestanden in de bibliotheek wilt opslaan, moet u eerst een map in de bibliotheek opnemen om op te geven waar bestanden moeten worden opgeslagen. Deze map wordt automatisch ingesteld als de standaardlocatie voor opslaan voor de bibliotheek. Zie Mappen in een bibliotheek opnemen en Een bibliotheek aanpassen voor informatie over het opnemen van mappen en het instellen van de standaardlocatie voor opslaan.

Mappen in een bibliotheek opnemen

In een bibliotheek wordt inhoud uit verschillende mappen verzameld. U kunt mappen uit verschillende locaties in dezelfde bibliotheek opnemen en de mappen in die mappen vervolgens als één verzameling weergeven en ordenen. Als u bijvoorbeeld bepaalde afbeeldingen op een externe harde schijf hebt opgeslagen, kunt u een map van die harde schijf opnemen in uw bibliotheek Afbeeldingen. U hebt dan in de bibliotheek Afbeeldingen toegang tot de bestanden in die map wanneer de harde schijf is aangesloten op uw computer.

Het navigatievenster met de bibliotheek Afbeeldingen en drie daarin opgenomen mappen

Zie Bibliotheken: veelgestelde vragen voor meer informatie over de typen mappen die u in een bibliotheek kunt opnemen.

 Een map op uw computer in een bibliotheek opnemen

1.      Klik op de knop Start en klik vervolgens op uw gebruikersnaam.

 Een map van een externe harde schijf in een bibliotheek opnemen

Zorg dat de externe harde schijf op uw computer is aangesloten en controleer of het apparaat door de computer wordt herkend. (Zie Apparaten installeren, weergeven en beheren voor meer informatie.)

 Een netwerkmap opnemen in een bibliotheek

U kunt een netwerkmap alleen aan een bibliotheek toevoegen als de map is toegevoegd aan de index of offline beschikbaar is gemaakt. Zie Bibliotheken: veelgestelde vragen voor meer informatie over het offline beschikbaar maken van netwerkmappen.

 Een map uit een bibliotheek verwijderen

Als u een bepaalde map niet langer in een bibliotheek wilt volgen, kunt u de map uit de bibliotheek verwijderen. Als u een map uit een bibliotheek verwijdert, worden de map en de inhoud ervan niet verwijderd uit de oorspronkelijke locatie.

 

1.      Klik op de taakbalk op de knop Windows Verkenner .

2.      Klik in het navigatievenster (het linkerdeelvenster) op de bibliotheek waaruit u mappen wilt verwijderen.

3.      Klik in het bibliotheekvenster (boven de lijst met bestanden) naast Inclusief op Locaties.

4.      Klik in het dialoogvenster dat verschijnt op de map die u wilt verwijderen, klik op Verwijderen en klik vervolgens op OK.

1.      Klik op de taakbalk op de knop Windows Verkenner .

2.      Ga op een van de volgende manieren te werk:

o    Klik in het navigatievenster (het linkerdeelvenster) op Computer en ga vervolgens naar de netwerkmap die u wilt opnemen.

o    Klik op het pictogram links van de adresbalk, typ het gewenste pad in het netwerk, druk op Enter en ga vervolgens naar de map die u wilt opnemen.

3.      Klik met de rechtermuisknop op de map, wijs In bibliotheek opnemen aan en klik vervolgens op een bibliotheek.

Opmerking

o    Als de optie In bibliotheek opnemen niet wordt weergegeven, is de netwerkmap niet geïndexeerd en niet offline beschikbaar.

1.      Klik op de taakbalk op de knop Windows Verkenner .

2.      Klik in het navigatievenster (het linkerdeelvenster) op Computer en ga vervolgens naar de gewenste map op de externe harde schijf.

3.      Klik met de rechtermuisknop op de map, wijs In bibliotheek opnemen aan en klik vervolgens op een bibliotheek.

Opmerking

o    Mappen op verwisselbare media (zoals cd's en dvd's) en op bepaalde USB-flashstations kunt u niet in een bibliotheek opnemen.

2.      Klik met de rechtermuisknop op de map die u wilt opnemen, wijs In bibliotheek opnemen aan en klik vervolgens op een bibliotheek.

16:59 Gepost door Webmaster in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) | Tags: windows 7, bibliotheken, functies |  Facebook |

Werken met Plaknotities.

Werken met Plaknotities

 

Met Plaknotities kunt u een takenlijst maken, een telefoonnummer noteren en andere dingen doen die u anders met een velletje papier zou doen. U kunt Plaknotities gebruiken met een Tablet PC en de bijbehorende tabletpen of met een standaardtoetsenbord. Als u een notitie wilt schrijven met een Tablet PC-pen, begint u gewoon op de notitie te schrijven op de locatie waar u de inkt wilt laten verschijnen. Als u een notitie wilt typen, klikt u op de locatie waar u de tekst wilt laten verschijnen en begint u vervolgens met typen.

Afbeelding van een plaknotitiePlaknotitie

Inhoud weergevenInhoud verbergen Een nieuwe plaknotitie maken

Start, bureauaccesoires, plaknotities

 • Klik op de knop Nieuwe notitie als u verdere notities wilt maken.

  U kunt ook een nieuwe notitie openen door op Ctrl+N te drukken.

  Tip

  • U wijzigt het formaat van een notitie door een hoek of rand van de notitie te slepen om de notitie groter of kleiner te maken.

Inhoud weergevenInhoud verbergen Een plaknotitie verwijderen

  Als u een notitie niet meer nodig hebt, kunt u deze verwijderen om het bureaublad op te ruimen.

 1. Klik of tik op de knop Notitie verwijderen.

 2. Klik in het dialoogvenster Plaknotities op Ja.

  U kunt een notitie ook verwijderen door op Ctrl+D te drukken.

  Opmerking

Inhoud weergevenInhoud verbergen De kleur van een plaknotitie wijzigen

 • Klik met de rechtermuisknop op de notitie die u wilt wijzigen en klik vervolgens op de gewenste kleur.

Inhoud weergevenInhoud verbergen Tekst in een plaknotitie opmaken

  Met sneltoetsen kunt u tekst opmaken, opsommingstekens toevoegen om een lijst te maken of de tekengrootte wijzigen. Ga als volgt te werk:

 1. Selecteer de tekst die u wilt wijzigen.

 2. Gebruik de volgende sneltoetsen om de tekst van de notitie op te maken:

  Type opmaak

  Sneltoets

  Vet

  Ctrl+B

  Cursief

  Ctrl+I

  Onderstrepen

  Ctrl+U

  Doorstrepen

  Ctrl+T

  Lijst met opsommingstekens

  Ctrl+Shift+L

  (Typ deze sneltoets nogmaals om te schakelen naar een genummerde lijst.)

  Tekst groter maken

  Ctrl+Shift+>

  Tekst groter maken

  Ctrl+Shift+<

16:48 Gepost door Webmaster in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: windows 7, notities, functies |  Facebook |

Windows DVD branden in Windows 7.

Een dvd-videoschijf branden met Windows DVD Maker

 

Windows DVD Maker is een functie waarmee u dvd's kunt maken die u in een gewone dvd-speler kunt afspelen om ze op een computer of op tv te bekijken. De snelste manier om een dvd te maken is foto's en video's in Windows DVD Maker toe te voegen en vervolgens uw dvd te branden. U kunt de stijl en tekst van het dvd-menu aanpassen voordat u de dvd brandt.

Deze functie vind u via startmenu, Windows Dvd branden.

Afbeelding van een dvd-speler die op een tv is aangeslotenDvd's op tv afspelen

1. Video's en foto's toevoegen en indelen

Wanneer u een dvd maakt, moet u eerst uw video's en foto's toevoegen. (Als u foto's toevoegt, worden deze als een diavoorstelling op uw dvd afgespeeld.) U kunt uw video's en diavoorstelling in Windows DVD Maker indelen om de volgorde ervan op de uiteindelijke dvd te wijzigen. Daarna kunt u een voorbeeld bekijken van uw dvd, uw dvd aanpassen of starten om deze te branden.

Afbeelding van video's en afbeeldingen die zijn toegevoegd in Windows DVD MakerVideo's en foto's die zijn toegevoegd in Windows DVD Maker

Inhoud weergevenInhoud verbergen Items toevoegen aan en rangschikken op een dvd

 1. Klik hier om Windows DVD Maker te openen

  U kunt Windows DVD Maker ook starten door een lege opneembare of beschrijfbare dvd in uw dvd-brander te plaatsen en vervolgens te klikken op Een dvd-videoschijf branden met Windows DVD Maker in het dialoogvenster Automatisch afspelen dat wordt geopend.

 2. Klik op de pagina Sla uw digitale herinneringen op dvd op op Foto's en video's selecteren.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit op de pagina Afbeeldingen en video aan de dvd toevoegen:

  • Klik op Items toevoegen. Zoek en selecteer de video's en afbeeldingen die u wilt toevoegen aan de dvd en klik vervolgens op Toevoegen.

   Als u meerdere foto's of video's wilt selecteren, houdt u CTRL ingedrukt en klikt u vervolgens op elke foto of video die u wilt toevoegen.

  • Klik op Bestand en vervolgens op Projectbestand openen. Zoek de map die een Windows DVD Maker-projectbestand bevat waarmee u uw dvd wilt maken, klik op het projectbestand en klik vervolgens op Openen. Zie Werken met projecten voor meer informatie over Windows DVD Maker-projectbestanden.

   Als u meer foto's, video's of muziek aan uw dvd wilt toevoegen, opent u een Windows DVD Maker-projectbestand, klikt u op Items toevoegen en klikt u vervolgens op de andere foto's en videobestanden die u wilt toevoegen.

 4. Als u de volgorde van uw video's en diavoorstelling wilt wijzigen, klikt u op de video of diavoorstelling die u wilt verplaatsen en klikt u vervolgens op Omhoog Afbeelding van de knop Omhoog of Omlaag Afbeelding van de knop Omlaag. U kunt items ook verplaatsen door ze omhoog of omlaag te slepen in de lijst.

 5. Als u een video of diavoorstelling van de dvd wilt verwijderen, selecteert u het betreffende item en klikt u op Items verwijderen.

 6. (Optioneel) Als u foto's in een diavoorstelling wilt toevoegen, verwijderen of rangschikken, dubbelklikt u op de diavoorstelling, voert u een of meer van de volgende handelingen uit en klikt u vervolgens op Terug naar video's om terug te gaan naar de lijst met video's op uw dvd:

  • Klik op Items toevoegen. Zoek en selecteer de en afbeeldingen die u wilt toevoegen aan de diavoorstelling en klik vervolgens op Toevoegen.

   Als u meerdere foto's wilt selecteren, houdt u CTRL ingedrukt en klikt u vervolgens op elke foto die u wilt toevoegen.

  • Als u een foto uit de diavoorstelling wilt verwijderen, selecteert u de foto en klikt u op Items verwijderen.

  • Als u de volgorde van de foto's in de diavoorstelling wilt wijzigen, klikt u op de foto die u wilt verplaatsen en klikt u vervolgens op Omhoog Afbeelding van de knop Omhoog of Omlaag Afbeelding van de knop Omlaag. U kunt foto's ook verplaatsen door ze omhoog of omlaag te slepen in de lijst.

 7. Als u meer dan één dvd-brander hebt, selecteert u op de pagina Afbeeldingen en video aan de dvd toevoegen de dvd-brander die u wilt gebruiken in de lijst Dvd-brander.

 8. Klik op het vak Titel van dvd, typ een titel die op uw uiteindelijke dvd wordt weergegeven en klik vervolgens op Volgende.

 9. Afhankelijk van wat u wilt doen, voert u op de pagina Gereed voor branden van dvd een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een voorbeeld van uw dvd wilt bekijken, klikt u op Voorbeeld. Ga naar de volgende procedure voor meer informatie over het weergeven van een voorbeeld van uw dvd.

  • Als u uw dvd meteen wilt branden, klikt u op Branden. Zie het laatste gedeelte op deze pagina voor meer informatie over het branden van uw dvd.

  • Als u uw dvd wilt aanpassen voordat u deze gaat branden, moet u eerst de stijlen en tekst van het dvd-menu aanpassen. Zie het volgende gedeelte op deze pagina voor informatie over het aanpassen van uw dvd-menu in Windows DVD Maker.

  Opmerking

  • Als u verschillende opties wilt instellen voor uw dvd, klikt u op Opties op de pagina Afbeeldingen en video aan de dvd toevoegen en geeft u vervolgens de opties op die u wilt gebruiken. Zie Instellingen voor dvd-video wijzigen in Windows DVD Maker voor informatie over de verschillende opties die u kunt opgeven wanneer u een dvd brandt.

Inhoud weergevenInhoud verbergen Een voorbeeld weergeven van uw dvd

  Als u een voorbeeld van uw dvd weergeeft, kunt u de foto's en video's op de dvd bekijken. Zo kunt u bepalen of u wijzigingen in de dvd wilt aanbrengen voordat u deze gaat branden.

 1. Klik op Voorbeeld op de pagina Gereed voor branden van dvd.

 2. Als u het dvd-voorbeeld wilt afspelen, klikt u op Afspelen in het voorbeeldvenster.

 3. Als u het afspelen wilt besturen, klikt u afhankelijk van wat u wilt doen op Onderbreken Afbeelding van de knop Pauze, Afspelen Afbeelding van de knop Afspelen, Terug naar het vorige hoofdstuk Afbeelding van de knop Terug naar het vorige hoofdstuk of Vooruit naar het volgende hoofdstuk Afbeelding van de knop Vooruit naar het volgende hoofdstuk.

 4. Klik op Menu om het dvd-menu weer te geven. Klik op de pijl Omhoog, Omlaag, Rechts of Links om in die richting te verplaatsen in het voorbeeld van het dvd-menu. Klik vervolgens op de knop Enter om de geselecteerde menu-optie af te spelen. Klik op OK wanneer u klaar bent met het bekijken van het dvd-voorbeeld.

2. (Optioneel) Uw dvd aanpassen

Met Windows DVD Maker kunt u het dvd-menu en de menutekst aanpassen aan uw eigen persoonlijke voorkeuren. Zo kunt u de stijl, de tekst en de knoppen van het dvd-menu wijzigen. Als u foto's aan uw dvd hebt toegevoegd, kunt u bovendien aanpassen hoe deze als een diavoorstelling op uw dvd worden afgespeeld. Ook kunt u muziek toevoegen.

Inhoud weergevenInhoud verbergen De menutekst voor de dvd wijzigen

 1. Als u de tekst van het dvd-menu wilt aanpassen, klikt u op Menutekst op de pagina Gereed voor branden van dvd en voert u een of meer van de volgende handelingen uit:

  • Klik in het vak Lettertype en selecteer het lettertype voor de menutekst.

  • Klik op de knoppen Tekstkleur Afbeelding van de knop Tekstkleur, Vet Afbeelding van de knop Vet of Cursief Afbeelding van de knop Cursief om de tekstkleur en de opmaak te selecteren.

  • Typ de gewenste titel voor de dvd in het vak Titel van dvd.

  • Typ in het vak Knop voor afspelen een label voor de knop waarop men kan klikken om uw dvd af te spelen.

  • Typ in het vak Knop voor scènes een label voor de knop waarop men kan klikken om de verschillende scènes op de dvd te bekijken.

  • Typ in het vak Knop voor commentaar een label voor de knop waarop men kan klikken om commentaar te bekijken dat u hebt ingevoerd voor de dvd.

  • Typ het commentaar dat u op de dvd wilt weergeven in het vak Notities.

   De knop Notities en de pagina Notities worden alleen op de dvd weergegeven als u gegevens hebt ingevoerd in deze velden.

  Er wordt een statisch voorbeeld van uw wijzigingen weergegeven in het voorbeeldvenster aan de rechterkant van het scherm.

 2. Klik op Voorbeeld als u een voorbeeld wilt weergeven van het dvd-menu. Klik op OK wanneer u klaar bent met het bekijken van het dvd-voorbeeld.

 3. Klik op Tekst wijzigen om de tekstwijzigingen op te slaan en terug te keren naar de vorige pagina.

Inhoud weergevenInhoud verbergen De stijl van het dvd-menu aanpassen

 1. Als u de menustijl van uw dvd wilt kiezen, klikt u op een van de dvd-menustijlen aan de rechterkant van de pagina Gereed voor branden van dvd.

 2. Klik op Menu aanpassen en voer een of meer van de volgende handelingen uit:

  • Klik in het vak Lettertype en selecteer een lettertype.

  • Klik op de knoppen Tekstkleur Afbeelding van de knop Tekstkleur, Vet Afbeelding van de knop Vet of Cursief Afbeelding van de knop Cursief om de tekstkleur en de opmaak van uw dvd-menutekst te selecteren.

  • Als u een menustijl selecteert met voorgrond- en achtergrondvideo, klikt u bij het vak Voorgrondvideo op Bladeren, zoekt u de video of foto die op de voorgrond moet worden weergegeven en klikt u op Toevoegen.

  • Als u een foto of video wilt weergeven als achtergrond voor het dvd-hoofdmenu, klikt u bij het vak Achtergrondvideo op Bladeren, zoekt u de video of foto die u op de achtergrond wilt weergeven en klikt u op Toevoegen.

  • Als u muziek wilt afspelen tijdens de weergave van het dvd-menu, klikt u bij het vak Audio voor menu op Bladeren, zoekt u het gewenste audiobestand (zoals een MP3- of WMA-bestand) en klikt u op Toevoegen.

  • Klik in het vak Stijl van knop voor scènes en selecteer de vorm voor de knoppen voor scènes op de dvd.

 3. Klik op Voorbeeld als u een voorbeeld wilt weergeven van het dvd-menu. Klik op OK wanneer u klaar bent met het bekijken van het dvd-voorbeeld.

 4. (Optioneel) Als u de aangepaste instellingen van het dvd-menu wilt opslaan als een nieuwe dvd-menustijl en wilt terugkeren naar de vorige pagina, klikt u op Als nieuwe stijl opslaan. Typ een naam voor de aangepaste menustijl in het vak Naam van stijl en klik op OK.

  U kunt deze aangepaste dvd-menustijl gebruiken voor deze dvd en voor andere dvd's die u maakt met Windows DVD Maker.

 5. Klik op Stijl wijzigen om de wijzigingen die u voor deze dvd hebt aangebracht op te slaan en terug te keren naar de vorige pagina.

Inhoud weergevenInhoud verbergen Instellingen kiezen voor een diavoorstelling op de dvd

 1. Klik op Diavoorstelling op de pagina Gereed voor branden van dvd om de instellingen op te geven voor een diavoorstelling op de dvd.

 2. Voer op de pagina Instellingen voor diavoorstelling wijzigen een of meer van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Muziek toevoegen, zoek de gewenste muziekbestanden (zoals MP3- of WMA-bestanden) en klik vervolgens op Toevoegen.

   Afhankelijk van de lengte en de instellingen voor de diavoorstelling kunt u desgewenst aanvullende muziek toevoegen. Hiervoor voegt u een ander muziekbestand toe.

  • Als u meer dan één audiobestand hebt toegevoegd en de volgorde wilt wijzigen waarin de muziekbestanden worden afgespeeld in de diavoorstelling, klikt u op een audiobestand dat u wilt verplaatsen en klikt u vervolgens op Omhoog of Omlaag.

  • Als u een audiobestand wilt verwijderen uit de lijst, selecteert u het bestand in de lijst Muziek voor diavoorstelling en klikt u op Verwijderen.

  • Als u de diavoorstelling en de muziek even lang wilt laten duren, schakelt u het selectievakje Lengte van diavoorstelling aanpassen aan muziekduur in.

   Bij Tijdsduur van afbeelding wordt aangegeven hoe lang elke foto wordt weergegeven.

  • Als u voor elke foto in de diavoorstelling de duur wilt opgeven, schakelt u het selectievakje Lengte van diavoorstelling aanpassen aan muziekduur uit (indien het is ingeschakeld) en klikt u op de tijd (in seconden) in de lijst Tijdsduur van afbeelding die elke foto moet worden weergegeven.

  • Selecteer in het vak Overgang het type overgang dat u wilt gebruiken tussen afbeeldingen.

  • Klik op Pan- en zoomeffecten voor afbeeldingen gebruiken als u pan- en zoomeffecten wilt toevoegen aan de foto's in uw diavoorstelling.

  • Als u wilt zien hoe de diavoorstelling wordt weergegeven wanneer de dvd wordt afgespeeld, klikt u op Voorbeeld en klikt u vervolgens op de diavoorstelling. Klik op OK wanneer u klaar bent met het bekijken van het voorbeeld.

 3. Klik op Diavoorstelling wijzigen om uw wijzigingen op te slaan en naar de vorige pagina te gaan.

3. Dvd branden

Als u de bestanden hebt toegevoegd en gerangschikt (en uw dvd desgewenst hebt aangepast), bent u gereed om uw dvd te gaan branden.

Inhoud weergevenInhoud verbergen De dvd branden

 1. Klik op Branden als u gereed bent om uw dvd te gaan branden.

  Hoe lang het duurt om uw dvd te branden hangt van een aantal zaken af, zoals de hoeveelheid video die u aan de dvd hebt toegevoegd en de systeembronnen van uw computer, maar ook van uw dvd-brander.

 2. Nadat de dvd is gebrand, kunt u een of meer van de volgende handelingen op de pagina Uw dvd is gereed uitvoeren:

  • Als u nog een exemplaar wilt maken van de huidige dvd, verwijdert u de gebrande dvd uit het station, plaatst u een nieuwe opneembare dvd en klikt u op Nog een kopie van deze dvd maken.

  • Klik op Sluiten als u de pagina wilt sluiten.

16:41 Gepost door Webmaster in Algemeen | Permalink | Commentaren (25) | Tags: windows 7, functies, dvd branden |  Facebook |